loading
_

با تکمیل فرم زیر گراکارت خود را به صورت رایگان فعال کنید

_

پس از تکمیل فرم توسط شما، همکاران ما با بررسی متن و کلید واژه درخواستی،  سرویس گرا کارت را به صورت رایگان و موقتی برای شما فعال خواهند کرد پس از رضایت از نحوه عملکرد گرا کارت فعال شده، یکی از طرح های موجود در سایت را خریداری نمایید.  کلیدواژه شما می‌تواند شامل کد یا کلمه یا ترکیب آن‌ها به صورت فارسی یا انگلیسی باشد. پیشنهاد می‌کنیم این کلیدواژه که از سوی شما به مخاطبین و مشتریان شما داده می‌شود مختصر و کوتاه و معرف نام یا برند شما باشدمتن پیشنهادی شما که از طریق پیامک به مخاطبین و مشتریان شما ارسال خواهد شد می‌تواند شامل این موارد باشد: مشخصات فردی، نام شرکت، مشخصات محصولات و خدمات، آدرس، تلفن، سایت، ایمیل، لینک دانلود، لینک سایت و شبکه‌های اجتماعی و یا هر محتوایی که شما با آن می‌خواهید شناخته شوید. این متن به میزان هر هفتاد کاراکتر، یک کارت لحاظ خواهد شد